SGP-ChristenUnie: blij met bouw nieuwe starterswoningen

Centrum.jpg
Logo SGP-ChristenUnie 2016 vierkant jpg
Door Webredactie op 12 februari 2022 om 17:37

SGP-ChristenUnie: blij met bouw nieuwe starterswoningen

De SGP-ChristenUnie is blij met de bouw van nieuwe woningen in het centrumgebied. In dit gebied (tussen De Schoof en Cascade) komen tachtig woningen. “Deze woningen zijn écht nodig!”

Tijdens de afgelopen raadsvergadering stemde de SGP-ChristenUnie met overtuiging in met het plan om een fors aantal woningen te bouwen op het braakliggende stuk grond tegenover winkelcentrum De Schoof. Deze SGP-ChristenUnie legt uit (samen met anderen) zich hard te hebben ingespannen om een aantrekkelijke woonwijk, vol met groen, te gaan bouwen. “Er komen 80 woningen voor senioren en starters. Juist voor deze doelgroepen is er behoefte aan woningen. Daarvan is ongeveer één derde voor jongeren en de andere twee derde voor senioren. Ook aan appartementen in de sociale huur is gedacht. Hiervan komen er 12.” Dit plan kost de gemeente geld. Er moet namelijk behoorlijk geld worden bijgelegd door de gemeente om dit plan mogelijk te maken. Toch is dit verantwoord volgens de SGP-ChristenUnie. “Wij vinden dat we starters en senioren een steuntje in de rug moeten geven.” Daarnaast is de SGP-ChristenUnie er blij mee dat het de woningen klimaatbestendig worden gebouwd en voorzien worden van zonnepanelen en groene daken.

Meer starterswoningen nodig  
De ambitie van de SGP-ChristenUnie is om meer starterswoningen te gaan bouwen. Kandidaat raadslid Jonathan van den Dool zei daar al eerder over dat het een taak is van de gemeente om het aanbod van starterswoningen te verhogen. “Het is heel belangrijk dat Hendrik-Ido-Ambacht een plek is waar jongeren kunnen blijven wonen, omdat ze hier zijn opgegroeid en in de regio werkzaam zijn. Zelf heb ik een aantal jaar geleden als starter ook een fijn en betaalbaar huis in de Volgerlanden kunnen kopen en zo een mooie start op de woningmarkt kunnen maken”, zo vertelt hij. Omdat de huidige woningcrisis veel oorzaken en gevolgen kent en daardoor niet  gemakkelijk op te lossen is stelt Jonathan voor om eerst te kijken naar degene die op dit moment het meest geraakt worden door deze crisis. Dat zijn volgens hem duidelijk de starters op de woningmarkt en daarom moet die groep de prioriteit hebben in het gemeentelijk woonbeleid.

Labels: ,