Samenwerking SGP - CU

Vanaf 1994 vormen de SGP en ChristenUnie (voorheen GPV en RPF) met elkaar een gecombineerde lijst voor de gemeenteraad. Vanaf dat moment heeft de SGP-ChristenUnie het grootste aantal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen gehaald. Het aantal zetels wat wij in de gemeenteraad gezamenlijk innemen heeft zich als volgt ontwikkeld:

Jaar Aantal zetels
1994 4
1998 4
2002 5
2006 5
2010 6
2014 6
2018 6

De groei van onze fractie is te verklaren door de groei van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en doordat steeds meer stemmers zich aangesproken voelen door waar wij voor staan in de plaatselijke politiek.

De partijen SGP en ChristenUnie zijn niet precies gelijk, anders zouden ze niet apart bestaan. In een tijd van voortgaande secularisatie vinden wij het wenselijk om krachten te bundelen en samen op te trekken. Om samen gebaseerd op Bijbelse normen politiek bezig te zijn. Om samen meer invloed uit te kunnen oefenen. Het is een voorrecht dat we samen op deze grondslag kunnen deelnemen aan het besturen van onze gemeente. Samen staan we voor het in de praktijk brengen van onze principes, die zijn uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma.

De SGP-ChristenUnie levert verder als grootste fractie reeds een lange periode een wethouder. Op deze wijze kun wij nog beter Bijbels genormeerde uitgangspunten zowel politiek (in de raad) als bestuurlijk (in het college) aan de orde stellen.