SGP Hendrik-Ido-Ambacht

Bestuur SGP H-I-Ambacht 2017

De Staatkundig Gereformeerde Partij, opgericht in 2018, is de oudste partij van Nederland. De lokale kiesvereniging is in Hendrik-Ido-Ambacht opgericht op 8 mei 1925. Per 1 januari 2016 is de kiesvereniging omgevormd naar een afdeling van de landelijke partij.

De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt. De SGP stáát ervoor. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.sgp.nl.

De plaatselijke afdeling telt momenteel circa 475 leden. Enkele keren per jaar worden ledenvergaderingen en/of openbare bijeenkomsten over een bepaald thema belegd. Verder worden de leden via een nieuwsbrief (digitaal en per post) op de hoogte gehouden. Als u lid wordt krijgt u ook automatisch het ledenmagazine De Banier. Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap op www.sgp.nl/lidworden

Communicatie Commissie

Communicatie Commissie

Aandacht voor communicatie tussen politiek en achterban vindt de SGP erg belangrijk. In Hendrik-Ido-Ambacht is er een speciale commissie die ervoor zorgt dat de boodschap van de partij naar de leden en stemmers wordt gecommuniceerd en dat de (plaatselijke) politiek dichterbij komt.

“We maken de vertaalslag van het beleid en de richting van de SGP naar onze achterban.” (Een commissielid)

De Communicatie-Commissie van de SGP is een actieve groep van jonge mensen die zich met veel enthousiasme inzet om dat doel te verwezenlijken. Diverse keren per jaar wordt er vergaderd. Er worden bijeenkomsten georganiseerd met interessante sprekers en politici. Daarnaast verschijnt er een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met columns en (plaatselijk) politiek nieuws.

Momenteel bestaat de commissie uit de volgende leden: Lisette Baas (afgevaardigde achterban), Rianne Baas (afgevaardigde achterban), Bernard Chevalking (afgevaardigde achterban), Cees den Hoedt (voorzitter + afgevaardigde bestuur) en Johan Scheurwater (fractievolger SGP-H.I. Ambacht), Marieke Vonk (afgevaardigde achterban).

Heeft u een vraag of suggesties, schroom niet en neem contact met ons op via het volgende e-mailadres: commissiecommunicatie@sgpchristenunie-hiambacht.nl