Welkom

bij SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht

Bedankt voor uw stem op 21 Maart 2018 bij de Gemeenteraadsverkiezingen

We zijn dankbaar voor het resultaat: 7 zetels.

De coalitieonderhandelingen hebben geresulteerd in een college van B&W met als wethouders: André Flach (SGP-ChristenUnie), Andre Laffleur (Gemeentebelangen) en Steven van Die (CDA).

Eind maart 2018 is de nieuwe gemeentraad geïnstalleerd. De SGP-Christenunie fractie heeft 7 zetels. Zie verder bij fractie.

Heb je er wel eens over nagedacht, dat we behalve stemmers ook mensen nodig hebben die de partij verder steunen? Met uw/jouw steun als supporter, vriend of lid van de SGP of van de ChristenUnie kunnen we nog beter het verschil maken op de talloze terreinen, waarop de politiek invloed heeft. 

Denk mee, werk mee, steun ons. Geef je geloof een stem. Geef je visie meer draagkracht. Politiek gaat over jou, je buurt, je gemeente, je provincie en land. Denk met ons mee en doe mee.

RSS icon linking to RSS overview

Motie Regenboogvlag van D66

raadszaal-2019.pngdinsdag 15 januari 2019 18:36 Afgelopen raadsvergadering hebben wij als volgt gereageerd op de Motie Regenboogvlag van D66: In de eerste mail waarin mevrouw Gommans de motie van D66 aankondigt staat de volgende zin: ... lees verder

Prioriteit voor parkeren bij scholen

Parkeren bij scholen-Jeroen-Martine.jpgzaterdag 12 januari 2019 19:16 De SGP-ChristenUnie fractie heeft vragen gesteld over de parkeergelegenheid bij scholen. Met deze vragen willen ze onderstrepen dat voldoende parkeerplaatsen en een goede verkeersafwikkeling belangrijk zijn voor ouders/verzorgers en de buurt. lees verder

Zorgen om de zondag?

Zwembad in Vogelvlucht.jpgzaterdag 10 november 2018 12:31 Deze week stond de begroting op de agenda. Bij de behandeling van de begroting blikt iedere fractie terug en vooruit. Het meest opvallend was de discussie over de zondag. Ten eerste ging het over ... lees verder

Nader onderzoek coalitie SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA

woensdag 11 april 2018 23:44 In Hendrik-Ido-Ambacht wordt de vorming van een nieuwe coalitie van SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA nader onderzocht. Dit is de uitkomst van een informatieronde met alle politieke ... lees verder