ing. P. (Peter) Boudewijn

Ik ben Peter Boudewijn. In de huidige raadsperiode (na de verkiezingen van 2014) ben ik lid van de commissie "Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken”. Van deze commissie ben ik tevens voorzitter. Tevens ben ik lid van de agendacommissie. Ik vertegenwoordig onze fractie ook in de Drechtsteden als lid van de Drechtraad. Vanuit de Drechtraad ben ik tevens lid van de agendacommissie en de auditcommissie. Sinds de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2010 ben ik gemeenteraadslid namens de SGP-ChristenUnie. Vanaf 2004 was ik reeds betrokken als lid van de schaduwfractie en vanaf maart 2006 als burgerraadslid.
In het dagelijks leven ben ik voorzitter van de Raad van Bestuur van RST Zorgverleners, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kliksafe en eigenaar van mijn eigen adviesbureau Boudewijn Consulting.

.