L.P. (Leo) Platschorre

Sinds 1996 wonen wij met veel genoegen in het mooie groene dorp Hendrik-Ido-Ambacht. Ik ben getrouwd met Joke Rietveld. Zij is leerkracht in het Reformatorisch Basisonderwijs. Samen hebben wij 5 kinderen en negen kleinkinderen.

In het dagelijks leven ben ik Secretaris van de Raad van Bestuur van een stichting die diensten verleend aan mensen met een beperking in de provincie Noord-Brabant. Ik werk sinds 1985 in verschillende management- en directiefuncties in de zorg voor mensen met een beperking.

Omdat ik in mijn vorige woonplaats 6 jaar lid was geweest van de gemeenteraad werd ik al snel gevraagd om weer politiek actief te worden. Eerst ben ik actief geweest als steunfractielid en vanaf 2002 ben ik lid van de Gemeenteraad van Hendrik Ido Ambacht. Ik heb mij toen voornamelijk bezig gehouden met Ruimtelijke Ordening en de Volgerlanden. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ben ik fractievoorzitter.

Als fractievoorzitter maak ik deel uit van het seniorenconvent. Alle fractievoorzitters van de gemeenteraad zijn hier lid van. Het seniorenconvent vergadert maandelijks met de burgemeester. Verder ben ik lid van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABA). Onderwerpen van overleg zijn daar onder meer Openbare Orde en Veiligheid.

Namens de gemeenteraad ben ik ook lid en voorzitter van de Auditcommissie. Deze commissie overlegt met de accountant over de controle van de gemeentefinanciën, namens de gemeenteraad.

Tevens ben ik vicevoorzitter van de gemeenteraad. Daardoor ben ik ook voorzitter van het werkgeverscommissie. Deze commissie is de werkgever van de griffier van de gemeenteraad.