Bereikbaarheid

Het is goed wonen en leven in Hendrik-Ido-Ambacht. Een rustige gemeente op een mooie centrale plek in het land. Dat brengt wel regelmatig problemen met de bereikbaarheid met zich mee. Hendrik-Ido-Ambacht ligt ingeklemd tussen de snelwegen A15 en A16. Beide snelwegen zijn bereikbaar via het Noordeinde en de Ambachtsezoom. De problemen ontstaan regelmatig daar waar die wegen aansluiten op de snelwegen. De verbetering daarvan is belangrijk om onze gemeente goed bereikbaar te houden. Ook op het gebied van onze mobiliteit hebben we een verantwoordelijkheid om als rentmeesters met de ons toevertrouwde schepping om te gaan. Alternatieven voor het gebruik van de auto en het aansluiten in de file kunnen dan ook op onze steun rekenen. Stimuleren van het gebruik van de fiets, spitsmijdingen en het verbeteren van het openbaar vervoer zijn daar voorbeelden van.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:

 • Aanpassingen aan de Sandelingenknoop om de doorstroming van en naar de A16 te bevorderen.
 • De aansluiting richting de A15 via de rotonde Noordeinde/Nijverheidsweg aanpassen nu de Nijverheidsweg niet meer functioneert als doorgaande weg.
 • Meer meer ruimte voor de fiets, waarbij veiligheid een belangrijk aspect is.
 • Druk op openbaar vervoer organisaties om Hendrik-Ido-Ambacht te blijven voorzien van voldoende haltes en busritten, en om te differentiëren in bus gebruik.
 • Het fijnmaziger maken van het vervoer over water. Dat kan door het bereik van de Waterbus te vergroten en door met de regio te werken aan de komst van watertaxi’s.
 • Het gebruik van de Waterbus stimuleren door een aantrekkelijk Waterbusplein met voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen.
 • Het onderzoeken van een fijnmazig vervoerssysteem binnen Hendrik-Ido-Ambacht middels elektrisch vervoer.
 • Voldoende laadpalen om de groei van elektrisch vervoer aan te kunnen.
 • Afspraken met winkeliers voor een veilige en duurzamere bevoorrading van hun winkels.

Bereikbaarheid, Speerpunten

 • Aanpak en verbetering Sandelingenknoop
 • Aanpak en verbetering rotonde Noordeinde/Nijverheidsweg
 • Vrij baan voor de fiets!
 • Voldoende en frequent openbaar vervoer
 • Meer vervoer over water
 • Verhogen gebruik Waterbus door aantrekkelijk Waterbusplein
 • Onderzoek naar fijnmazig, gemeentelijk, elektrisch openbaar vervoer
 • Meer laadpalen voor elektrische auto’s
 • Veiliger en duurzamere bevoorrading van winkels.