Sport, ontspanning en cultuur

Ook in je vrije tijd is het goed wonen in Hendrik-Ido-Ambacht. Het aanbod aan voorzieningen en activiteiten is groot. Sportbeoefening is heel belangrijk in de ontwikkeling van jongeren en voor de gezondheid van iedereen. De SGP-ChristenUnie steunt het brede aanbod van sportmogelijkheden in Hendrik-Ido-Ambacht. Het is goed dat de gemeente ook bijdraagt aan het aanbieden van voldoende mogelijkheden in de breedtesport die voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel de binnensport als de buitensport moeten op een goede manier hun activiteiten kunnen aanbieden op en in goede accommodaties. Bekostiging van topsport ziet de SGP-ChristenUnie niet als een gemeentelijke taak. Aanbod van sportactiviteiten op zondag kan niet op steun van de SGP-ChristenUnie rekenen omdat dit zich niet verhoudt tot Gods gave om deze dag te besteden in alle rust aan Zijn dienst.

 

Cascade is ons verenigingsgebouw wat zich primair openstelt voor verenigingen. De SGP-ChristenUnie vindt dat dit de hoofddoelstelling van Cascade moet zijn en blijven. Commerciële verhuur en activiteiten moeten hieraan ondergeschikt zijn. Zoals de naam al zegt is de bekostiging van professioneel theater niet een taak van de gemeente. Het aanbod aan culturele uitingen is divers. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de achtergrond van de bewoners. Kwetsen of beledigen mag geen onderdeel zijn van het aanbod. Vrijheid van meningsuiting is geen recht om te kwetsen. Op het gebied van evenementen is de SGP-ChristenUnie van mening dat die moeten passen bij de aard en schaal van Hendrik-Ido-Ambacht. Een evenement moet samenbindend werken en niet polariserend of storend en mag niet leiden tot (geluids-) overlast. Ook bij evenementen past het om rekening te houden met de identiteit van onze gemeente en de zondagsrust. Aandacht voor de historie van ons dorp is belangrijk om vast te houden en aan te bieden. De SGP- ChristenUnie vindt dat het Historisch Genootschap voldoende ruimte moet hebben om jong en oud de historie van Ambacht te kunnen laten beleven.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:

  • Een ruim aanbod aan sportvoorzieningen voor jong en oud. Goede velden en accommodaties voor binnen- en buitensport. Nieuwe kunstgrasvelden worden aangelegd zonder rubberkorrels.
  • Cascade als dorpshuis vooral gericht op het huisvesten van verenigingen en voorzieningen als de bibliotheek en het jeugdteam.
  • Een toekomstgerichte behuizing voor het Historisch Genootschap is belangrijk voor het verleden, heden en de toekomst.

Sport, ontspanning en cultuur, Speerpunten

  • Goede binnen- en buitensportmogelijkheden
  • Geen rubberkorrels in nieuw kunstgras
  • Cascade het dorpshuis voor verenigingen en voorzieningen
  • Toekomstgerichte behuizing voor het Historisch Genootschap
  • Samenbindende evenementen