Onderwijs

Goed onderwijs voor onze kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat plaatsvindt in goede schoolgebouwen met een goed en gezond klimaat. Het bieden van een goede huisvesting voor onderwijs is een echte kerntaak van de gemeente. Daarom heeft de SGP-ChristenUnie zich enorm  ingespannen om de nieuwbouw van een aantal scholen mogelijk te maken. Ook in de periode 2018-2022 moet er weer het nodige gebeuren om de kwaliteit van onze scholen op een hoog peil te kunnen houden. De SGP-ChristenUnie wil zich inzetten om dat financieel mogelijk te maken. Daarvoor zal een nieuw huisvestingsplan moeten komen waarin plannen voor de komende jaren zullen worden vastgelegd. De SGP-ChristenUnie is van mening dat goed onderwijs gebaat is bij kleinschaligheid en nabijheid van de school. Door de snelle groei in de Volgerlanden heeft het grote scholencluster daar een aantal goede effecten gehad. Toch is de SGP-ChristenUnie van mening dat nieuwe scholen in de bestaande wijken het beste kleinschalig en overzichtelijk kunnen worden gebouwd. Dat is in het belang van een goed onderwijsklimaat en is beter in te passen in de omgeving. Duurzame gebouwen zijn daarbij niet alleen goed voor het milieu, maar zijn ook een voorbeeld voor de generatie die les krijgt in die gebouwen.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:

  • Goed onderwijs in duurzame en kleinschalige schoolgebouwen voor alle kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht.
  • Het opstellen van een nieuw huisvestingsplan scholen. Hierin wordt de spreiding en de planning weergegeven van de schoolgebouwen in Ambacht.
  • Het financieel mogelijk maken van nieuwbouw of renovatie van bestaande schoolgebouwen in de gemeente, indien nodig.

Onderwijs, Speerpunten

  • Nieuwbouw of renovatie van verouderde schoolgebouwen.
  • Nieuw huisvestingsplan scholen.
  • Meer geld voor huisvesting scholen
  • Kleinschaligheid in plaats van clusters