Veiligheid

Een belangrijke taak voor de gemeente is om de veiligheid van haar inwoners zoveel mogelijk te garanderen. Daarbij gaat het om politie en brandweertaken en andere zaken die onder openbare orde en veiligheid vallen. Een groot deel van deze taken valt onder de bevoegdheid van de burgemeester. Daarnaast speelt de gemeenteraad een belangrijke rol in het beleid dat wordt opgezet voor de veiligheid van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. De SGP-ChristenUnie is van mening dat er stevig moet worden opgetreden tegen ‘grote criminaliteit’, zoals inbraken, overval of drugsdelicten. Ook ‘kleine criminaliteit’ die veel vaker voorkomt, zoals overlast, vernielingen moet efficiënt worden aangepakt. Inwoners kunnen een rol spelen in de bestrijding van deze soorten criminaliteit door de ogen en oren te zijn van de politie en door buurtpreventie. Ook brandpreventie en verkeersveiligheid vallen onder het veiligheidsbeleid. De SGP-ChristenUnie prioriteert veiligheid, zodat onze inwoners een rustig leven kunnen leiden.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:

 • Voldoende blauw op straat in alle wijken in Hendrik-Ido-Ambacht en een zichtbare wijkagent.
 • Het bevorderen en faciliteren van buurtpreventie.
 • Het gecoördineerd aanpakken van overlast gevende groepen. Er is ruimte voor jongeren op straat, maar niet voor grensoverschrijdend gedrag.
 • Het behoud van een volwaardige, compleet uitgeruste brandweerkazerne zodat er een snelle aanrijtijd in onze gemeente is geborgd.
 • De waardering van brandweervrijwilligers en dat komt ook tot uiting in het materieel en de arbeidsomstandigheden.
 • We inventariseren de schoolroutes en maken deze nog veiliger en overzichtelijker.
 • Het aanpakken van onveilige verkeerssituaties door aanpassen van de wegstructuur of betere verlichting.
 • Wij willen geen experimenten met een gemeentelijke wietkwekerij binnen onze gemeente.

Veiligheid, Speerpunten

 • Voldoende blauw op straat
 • Bevorderen buurtpreventie
 • Aanpakken overlast gevende groepen
 • Een eigen brandweerkazerne in Hendrik-Ido-Ambacht
 • Meer brandweervrijwilligers
 • Veilige schoolroutes
 • Aanpakken onveilige verkeerssituaties