E. (Erik) van Hartingsveldt

In 1975 ben ik geboren in Papendrecht, waar ik ook opgegroeid ben. Nadat ik begin 1999 met Netty ben getrouwd, zijn we in Hendrik-Ido-Ambacht gaan wonen. Samen hebben wij 5 kinderen gekregen te weten, Pieter (2000), Dirk (2002), Roos (2004), Jasmijn (2005) en Erik jr. (2009)

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent burgerschap en economie aan het Hoornbeeck College te Rotterdam. Het Hoornbeeck College is een reformatorische school die onderwijs aanbiedt op mbo-niveau. Het werken met jongeren vind ik belangrijk omdat de jeugd de toekomst heeft en daar wil ik mijn steentje aan bij dragen. Mijn ideaal is dat ik ze mede kan ondersteunen in hun dagelijkse levensvoorwaarden en dat ik ze kan helpen bij het voorbereiden op een plaats in onze maatschappij. Naast mijn werk volg ik de studie maatschappijleer aan de Hogeschool Fontys te Tilburg.

In augustus 2009 werd ik gevraagd om in de steunfractie plaats te nemen. Na de verkiezingen van 3 maart 2010 werd al snel duidelijk dat er een functie beschikbaar kwam als burgerraadslid. In april 2010 ben ik officieel benoemd als burgerraadslid.

Doordat Gert de Jong afscheid nam van de politiek ben ik op 7 februari 2011 geïnstalleerd als raadslid. Ik ben lid van de commissie Ruimtelijke zaken/De Volgerlanden. Een portefeuille waar ik mij de komende periode wil inzetten voor aantrekkelijke woonwijken met voldoende groen, woningen voor starters en voldoende speelvoorzieningen voor kinderen zoals trapveldjes.

Wat mij (en hopelijk u ook) aanspreekt in de SGP-ChristenUnie is dat zij door de jaren heen een consequente lijn heeft mogen hebben en haar standpunten niet onder stoelen of banken steekt. De SGP-ChristenUnie komt er voor uit dat ze haar waarden en normen stoelt op het Woord van God, de Bijbel.
Graag wil ik daar in de fractie en de gemeenteraad handen en voeten aan geven. Inhoudelijk en praktisch voor de Ambachtse samenleving een goed stuk werk verrichten. Dat doe ik niet alleen, ik mag deel uit maken van een fijne, collegiale SGP-ChristenUnie fractie. In afhankelijkheid, door bovenal inzicht en wijsheid te vragen aan God in wie ik geloof.