SGP-ChristenUnie is blij dat het schoolzwemmen blijft

SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_48.jpg
Jeroen van der Laan
Door J. van der Laan op 11 maart 2024 om 20:36

SGP-ChristenUnie is blij dat het schoolzwemmen blijft

Bijna geen enkele gemeente in Nederland heeft nog schoolzwemmen, maar in Ambacht is dit al decennia lang wel zo. Zo’n jaar geleden stelde de SGP-ChristenUnie vragen over de kwaliteit van dit schoolzwemmen. Afgelopen raadsvergadering werd de visie op schoolzwemmen vastgesteld als reactie hierop. “We zijn blij dat schoolzwemmen blijft en het doel duidelijker is afgesproken.” 

Er is nu een visie opgesteld waarin is afgesproken wat schoolzwemmen is, hoe het wordt aangeboden en wat het doel is. Kort samengevat blijft het schoolzwemmen behouden, gaat de gemeente het busvervoer betalen en is er geen mogelijkheid meer om tijdens schoolzwemmen een diploma te behalen. Deze afspraken zijn gemaakt met de schoolbesturen en het zwembad die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Raadslid Jeroen van der Laan geeft aan dat de SGP-ChristenUnie de meeste keuzes in deze visie onderschrijft. “ Wel hadden wij liever gezien dat diplomazwemmen wél een onderdeel zou zijn van het programma. Er zijn immers steeds meer ouders die moeilijk rond kunnen komen. Ook hadden we als gemeente  meer meetbare opbrengsten voor ons geld gekregen, aangezien het schoolzwemmen behoorlijke kosten met zich meebrengt. Maar wij hebben er ook begrip voor dat de scholen vaker zwemmen moeilijk inpasbaar vinden binnen het curriculum.” De woordvoerder riep dan ook op om in ieder geval werk te maken van de aansluiting tussen schoolzwemmen en diplomazwemmen. Een goede overdracht en een doorlopende leerlijn die op elkaar aansluiten zijn hiervoor essentieel.” De partij vroeg ook om deze visie om de paar jaar tegen het licht houden, temeer ook omdat er zeer recent in de Tweede Kamer vorige week een motie is aangenomen om het schoolzwemmen weer landelijk in te voeren.