SGP-ChristenUnie stelt interim wethouder voor

SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_37.jpg
SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_9.jpg
Door P. Boudewijn op 13 februari 2024 om 15:00

SGP-ChristenUnie stelt interim wethouder voor

In goed overleg met de fracties van de coalitie is door de fractie van de SGP-ChristenUnie besloten om Leo Platschorre, de huidige voorzitter van deze fractie, voor te dragen als interim-wethouder met de portefeuille Financiën, Economie, Bouwen en Wonen. 

De wethouderspositie van de SGP-ChristenUnie in het college is vacant sinds het vertrek van wethouder André Flach naar de Tweede Kamer. De oorspronkelijk door de SGP-ChristenUnie voorgedragen kandidaat kon niet rekenen op de meerderheid van de gemeenteraad.

Voor de SGP-ChristenUnie was dit reden om niet direct een nieuwe wethouderskandidaat voor te stellen, maar eerst met de coalitiepartijen Gemeente Belangen, VVD en CDA in gesprek te gaan. De conclusie van deze gesprekken is dat er ruim voldoende onderling vertrouwen is om de goede en productieve samenwerking voort te zetten. De partijen betreuren het beeld dat in de media ontstaan is.

De SGP-ChristenUnie fractie heeft de burgemeester verzocht om een geschikt moment voor de installatie te plannen. Naar verwachting wordt dit de eerstvolgende raadsvergadering, namelijk 4 maart 2024.

Peter Boudewijn, beoogd fractievoorzitter van de SGP-ChristenUnie: "We streven ernaar de duur van het interim-wethouderschap van Leo Platschorre zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk te houden.”

Ongeacht de duur van het wethouderschap zal Leo Platschorre geen beroep doen op de wachtgeldregeling. Tijdens deze interimperiode worden gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten voor het wethouderschap. De gehele coalitie hecht eraan dit zo zorgvuldig mogelijk te doen.