Voordracht nieuwe wethouder SGP-ChristenUnie

49275118-259F-4277-AAEF-6247A6AB8D4A.jpeg
SGP-ambachtNov21-ceesvdwal_35.jpg
Door L. Platschorre op 5 oktober 2023 om 19:31

Voordracht nieuwe wethouder SGP-ChristenUnie

Onlangs heeft wethouder André Flach zijn vertrek per 1 november aangekondigd in verband met de verkiesbare plaats die hij inneemt op de lijst van de SGP voor de Tweede Kamer verkiezingen.

Het is in zo’n situatie aan de fractie van de SGP-ChristenUnie om een opvolger voor te dragen. Fractievoorzitter Leo Platschorre laat weten dat de fractie de heer Marcel Fierens voordraagt als nieuwe wethouder.

Platschorre: “Fierens is voor ons een uitstekende kandidaat. Hij is thuis in financiën. Hij heeft als partner jarenlang een accountantskantoor geleid. Daarnaast spreekt hij als ondernemer ook de taal van ondernemers. Hij is gewend om in complexe onderhandelingen snel en afgewogen beslissingen te nemen met oog voor het proces en het resultaat. Hij is daarmee voor ons de ideale kandidaat om de portefeuille van André Flach over te nemen en het coalitieakkoord Samen voor Ambacht verder uit te voeren”. 

De portefeuille die Fierens van Flach overneemt, bestaat uit Financiën, Economie, Volgerlanden, Onderwijshuisvesting en Wonen.

Marcel Fierens is 52 jaar, is getrouwd en heeft drie kinderen. Van origine is hij accountant. Hij is op dit moment nog eigenaar van het adviesbureau Fi-des van waaruit hij onder andere MKB- en familiebedrijven adviseert. Daarvoor was hij partner bij een accountantskantoor. Als ondernemer is hij al jaren lid van de Vereniging van Ambachtse ondernemers.

Marcel heeft meer dan 25 jaar in Hendrik-Ido-Ambacht gewoond en woont sinds een jaar in Ridderkerk-Rijsoord (50 meter van onze gemeentegrens). 

Wanneer hij wordt benoemd zal ontheffing van het woonplaatsbeginsel worden gevraagd aan de gemeenteraad.