Geen korting op bijstand bij giften energiecompensatie

FotoEnergie.jpg
Jeroen van der Laan M_Kamphuis_2021.jpg
Door J. van der Laan, M. Kamphuis op 14 maart 2022 om 17:00

Geen korting op bijstand bij giften energiecompensatie

Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zouden niet moeten worden gekort op hun bijstandsuitkering als ze van initiatieven financiële ondersteuning krijgen vanwege de stijgende energielasten. Dit is de strekking van de ingediende vragen van gemeenteraadsleden Kamphuis en Van der Laan.

De twee lokale politici geven hiermee uitvoering aan de oproep van ChristenUnie Tweede Kamerlid Don Ceder. Hij gaf recent aan dat hij graag wil dat giften voor de stijgende energielasten buiten beschouwing worden gelaten. Martine Kamphuis: “Het was zijn oproep dat lokale raadsleden in gesprek gingen met het lokale college om initiatieven voor energiearmoede optimaal te ondersteunen. Gemeenten hanteren namelijk verschillende beleidsregels ten aanzien van vrijstelling van giften en dat zorgt voor onduidelijkheid en koudwatervrees bij initiatieven die iets willen beteken voor huishoudens in een financieel kwetsbare positie.” Kamphuis en Van der Laan geven aan deze oproep gehoor en stelden vragen aan het college. Het blijkt namelijk dat kerkinitiatieven de afgelopen periode hebben opgeroepen om de 400 euro energiecompensatie die mensen krijgen te doneren aan mensen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er is echter de vrees dat de goede bedoelingen door overheidsbureaucratie worden afgestraft doordat inwoners worden gekort op hun bijstandsuitkering.

Boete op barmhartigheid            
Jeroen van der Laan geeft aan dat de energieprijzen enorm stijgen. “Er zijn een paar maatregelen aangekondigd die de energierekening laten dalen, maar dit is voor inwoners met een bijstandsuitkering niet genoeg. Daarom is de steun van kerken en verenigingen zo mooi. Deze mogen alleen niet worden afgestraft door te gaan korten op de bijstandsuitkering. Ceder zei dat dit anders een boete op barmhartigheid zou zijn, wat wij graag onderstrepen.”