Kwaliteit van wonen en leven

 • Aantrekkelijke en leefbare woonwijken.
 • Handhaving van het groene karakter van de gemeente, o.a. door (intensief toezicht op) goed onderhoud van het openbaar groen).
 • —Handhaving en natuurlijke inpassing van het Perenlaantje in De Volgerlanden-Oost.
 • —Herontwikkeling van delen van de wijk alleen op basis van goed overleg met en betrokkenheid van de inwoners/omwonenden.
 • —Bij herontwikkeling wordt alleen hoogbouw toegestaan die afgestemd is op de omringende bebouwing (geen hoogbouw hoger dan de bestaande bouw = maximaal 7 bouwlagen).
 • —De ontwikkeling van nieuwe scholenclusters op centrale plekken binnen de gemeente.
 • —De ontwikkeling van een zorgvoorziening/zorgcentrum binnen elke wijk.
 • —Goed bereikbare voorzieningen, die qua omvang afgestemd zijn op de maat van de wijken en voorzien zijn van voldoende (gratis) parkeerplaatsen.
 • —Versterking van het verblijfskarakter van winkelcentrum De Schoof en realisatie van nieuwe (gratis) parkeergelegenheid aan de zuidwestelijke zijde.
 • —Aantrekkelijke en goed onderhouden speelvoorzieningen, evenwichtig gespreid over de gemeente.
 • —Ruimte voor huisvesting van kwetsbare groepen.
 • —Inzet van toezichthouders op het tegengaan van oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen voor aanhangwagens en caravans.
 • —Stimulering van de woningmarkt door het bieden van diversiteit in bouwtypen, opdrachtgeverschap en financieringsvormen.