Wijk en buurtgericht werken

  • Het ‘kennen en gekend worden’ binnen de wijk waarin men woont.
  • Een voortrekkersrol voor de gemeente bij de inschakeling van inwoners bij het leefbaar houden van hun wijk; het bevorderen van deelname door wijkbewoners.
  • Samen met de bewoners initiatieven ontplooien en vraagstukken uit de betreffende wijk of buurt op dit niveau met elkaar te bespreken en oplossen.
  • Aanpak van problemen in wijken in overleg met de bewoners (zoals overlast van hangjongeren, parkeerproblemen, inrichting groenvoorzieningen, speelplaatsen).