De Ambachtse identiteit

  • Handhaving en versterking van de identiteit en behoud van zelfstandigheid.
  • Een rustige woon- en leefomgeving, waarin inwoners niet of nauwelijks gehinderd worden door evenementen die geluidsoverlast veroorzaken.
  • Handhaving van de zondagsrust (geen winkelopenstelling en geen evenementen en festiviteiten op zondag).
  • Respect voor mensen met gewetensbezwaren, o.a. voor (bijzondere) ambtenaren (burgerlijke stand) met gewetensbezwaren, die daardoor bepaalde taken niet kunnen uitvoeren.
  • Continuering en optimalisatie van de bestaande samenwerking binnen de Drechtsteden.