Onderwijs

  • Onderwijs dat rekening houdt met het gezin als pijler van de samenleving.
  • Aandacht voor normen en waarden in het onderwijs.
  • Bevordering van een goede samenwerking tussen de basisscholen, terwijl de identiteit van elke school onaangetast blijft.
  • Realisatie van nieuwe, goed bereikbare en veilig ingepaste scholenclusters in de wijken. In de komende periode dient het scholencluster voor de buurten Volgerlanden-Oost, Kruiswiel en Dorp gerealiseerd te worden op de plaats van het huidige Jeugdspeelpark.
  • Nastreven van het concept ‘Brede school’, waarbij ruimte is voor de identiteit van elke school met haar samenwerkingspartners, zoals schoolbegeleiding en zorgverlening.
  • Een zorgvuldige overdracht van het (buiten)onderhoud door de gemeente aan de scholen.
  • Handhaving van het schoolzwemmen.