Millieu en duurzaamheid

 • De opstelling van een programma Duurzaamheid.
 • Een duurzame voorbeeldfunctie van gemeentelijke instanties.
 • Stimuleren van hergebruik van materialen: inzameling van oud papier (en verbetering van de papierinzameling), glas en kleding.
 • Stimuleren en facilitering van (vestiging van) kringloopwinkels
 • Stimuleren van goede afvalscheiding door bewustmaking en door een ruim aanbod van verzamelplaatsen per afvalsoort.
 • Stimuleren van zelf composteren van groente-, fruit-, en tuinafval.
 • Een afvalscheidings/grondstoffenbeleid dat de landelijke milieudoelstellingen realiseert, zoveel mogelijk binnen de kaders van het huidige systeem, dat naar tevredenheid functioneert.
 • Stimuleren van afvalscheiding door het gratis aanbieden van minicontainers voor oud papier.
 • Stimuleren van duurzaam gedrag, zoals het opruimen van zwerfvuil o.a. tijdens een gemeentelijke schoonmaakdag.
 • Stimuleren van een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen door de invoering van een ecopremie.
 • Plaatsing van oplaadpunten voor elektrische fietsen op centrale plaatsen in de gemeente.