Economie

 • Zondagssluiting van winkels om personeel en inwoners rust te geven. Omdat elke gemeente nu vrij is in de wijze van omgang met de openstelling op zondag, dient er beleid opgesteld wordt, dat de gewenste zondagsrust als uitgangspunt neemt.
 • Versterking van de positie van hoofdwinkelcentrum De Schoof door verbetering van het verblijfskarakter (waaronder gedeeltelijke overkapping) en uitbreiding van (gratis) parkeerplaatsen aan de zuidwestelijke zijde van het winkelgebied. Wij zijn voor uitbreiding van De Schoof, indien deze uitbreiding niet ten koste gaat van het wijkwinkelcentrum Hoog Ambacht in de Volgerlanden en de buurtwinkelcentra aan de Reeweg en het Louwersplein.
 • Versterking van de positie van de weekmarkt bij de Schoof, o.a. door een nieuwe inrichting van de weekmarkt.
 • Het opknappen van het verouderde bedrijventerrein Antoniapolder met daarin aandacht voor een fraaie en verkeersveilige entree van onze gemeente.
 • Ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Ambachtsezoom op een duurzame wijze. Duurzame ondernemers worden gestimuleerd door de invoering van een ecopremie.
 • Tegengaan van verpaupering van de Noordoevers door het stimuleren van (tijdelijke) vestiging van bedrijven.
 • Promotie van onze bedrijventerreinen gezamenlijk met de andere Drechtsteden.
 • Het collectief beveiligen van bedrijventerreinen.
 • Actief meedenken en meewerken aan plannen van ondernemers die leiden tot meer banen.
 • Terugdringen van overbodige regels in procedures.  
 • Stimuleren van de vestiging  van een bedrijvencentrum voor startende ondernemers.
 • Terugdringen van de administratieve lastendruk voor bedrijven, o.a. door de opgestelde regels goed tegen het licht te houden.
 • Een goede communicatie tussen bedrijven en het gemeentebestuur.
 • Verruiming van mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen bij de actualisatie van bestemmingsplannen.